utbyggnad
utbyggnad
utbyggnad
utbyggnad

Utbyggnad av huset

Är det dags för en utbyggnad av huset? Här får du råd och tips innan du börjar!


BYGGLOV

De flesta utbyggnader kräver ett bygglov. Stadsbyggnadskontoret i din kommun vet om ditt bygge kräver bygglov och i så fall även hur du ska gå till väga för att söka ett. Stadsbyggnadskontoret har detaljplaner som styr om du får bygga ut, var på tomten och hur stort du får bygga. 

VAL AV UTBYGGNAD

Man kan bygga ut genom på många olika sätt. Till exempel kan det innebära att man förlänger hela huset, ”kopplar på” en ny stor del eller bara gör ett burspråk. Det vanligaste syftet med att bygga ut är att öka antal kvadratmeter boyta i huset.

Man kan antingen resonera som så att utbyggnaden ska smälta ihop med det befintliga huset och märkas så lite som möjligt, eller så kanske man vill tvärtom, att utbyggnaden ska särskilja sig. Då är det vanligt att man väljer att bygga något i avvikande färg och använda material som får ett eget formspråk. 

Att göra en utbyggnad till ett hus ställer krav både på arkitekturen vad gäller husets yttre estetik och på god funktion inomhus. För att ta fram användbara byggnads- eller konstruktionsritningar bör du redan från början ta hjälp av en arkitekt.

PLACERING

När du fått klartecken på  att och var du får bygga ut kanske du har flera alternativ att välja mellan. Beroende på vad utbyggnaden ska inrymma kan det ju vara av intresse var på tomten den placeras. Här kommer några frågor som är av intresse att ställa sig inför ett förestående bygge: Spelar det någon roll om den får morgon- eller kvällssol? Vill du ha insynsskyddat från grannar och förbipasserande? Är du beroende av befintliga vatten och avloppsledningar?

STORLEK

Hur stor ditt bygge ska bli är främst beroende på dina önskemål, behov och ekonomiska möjligheter – om ett eventuellt bygglov är beviljat.


KOSTNAD 

Kostnaden är lika svår för oss att ange, som det är att ange längden på ett rep. Kostnaden varierar framförallt beroende på byggnadens konstruktion. Genom att söka billigt byggmaterial och göra byggets konstruktion så effektiv som möjligt kan kostnaden minimeras så gott det går.

Kostnaden står givetvis också i relation till hur mycket man väljer att bygga själv alternativt leja bort till hantverkare. Genom att söka ROT-avdrag kan det finnas möjlighet att erhålla avdrag för utbyggnadens kostnad, om du anlitar arbetskraft för att utföra jobbet. Observera att det endast går att få avdrag för kostnaden för arbetskraft, inte för material eller andra uppkomna kostnader i samband med utbyggnaden. 


UNDERLÄTTA ARBETET MED PLANERING

Det är alltid lättare att nå målet om man har en karta med delmål att följa. Vi vill därför förorda att du innan du påbörjar bygget, tar fram en mer eller mindre noggrann planering – beroende på projektets storlek.
  • Dela upp bygget i delprojekt. Fastställ kostnadsramarna och sätt en budget.
  • Vem ska utföra vad – inom vilken tid? Sätt rimliga tidsramar. 
  • Utför inte arbete som du inte är kvalificerad för! Inse dina begränsningar. Att köpa arbetskraft kan löna sig. 
  • Skriv noggranna avtal med eventuella hantverkare.
  • Påbörja inget nytt delprojekt innan det pågående är klart. 
  • Belöna dig och alla inblandade efter väl utfört och slutfört arbete!


TIPS!

Fotografera förändringen för att minnas hur det såg ut innan. Fota under tiden utbyggnaden växer fram. I efterhand kan det vara kul att minnas hur det såg ut före och under tiden bygget pågick. 

LÄS GÄRNA MER OM ATT:

bygga altan >>
bygga balkong >>
bygga om huset >>